Премина работна среща между Община Банско с туристическия бизнес

Премина работна среща между Община Банско с представители на туристическия бизнес