Удовлетвореността на клиента определя ефективността на нашата работа

За нашят  екип от първостепенно значение е компетентността и стремежа за професионално развитие. Промените в глобален мащаб са много динамични, информацията е под различна форма, а технологиите и информационните платформи вече са част от ежедневието на всеки брокер. Независимо от дигитализацията, ние сме убедени, че нашите професионални умения и коректно отношение към клиентите остават най-важните приоритети в дейността ни. Всеки бизнес се прави от хора за хора. Но в този бизнес...

Прочети още